Det er i utgangspunktet de som har de høyeste strømtoppene og ujevnt forbruk som vil kunne påvirke nettleien sin mest. Har du hjemmelader for elbil og lader med høy effekt, så er det mulig å lade saktere om natten for å komme ned i lavere pristrinn på kapasitetsledd.
Men det er ikke bare de med elbil som kan påvirke nettleien. Å fordele strømforbruket gjennom dagen, og ikke sette på alt samtidig, er nøkkelen her.
Vi ser at de som har et jevnt lavt forbruk er de som har minst reell mulighet for å påvirke nettleien.