Kapasitetsleddet er et fast beløp som betales per måned etter hvor mye strøm du bruker samtidig. Kapasitetsleddet er delt inn i flere pristrinn. Det er de tre timene med høyest samtidig forbruk i måneden som har betydning for hvilket trinn du havner på hver måned. Vi gjør oppmerksom på at det er tre timer på tre ulike dager som teller. I tillegg er det snitt over en hel klokketime. 
Kortvarig bruk av effektkrevende utstyr har derfor ikke stor betydning, om det ikke skjer samtidig med mye annet strømforbruk. For eksempel vil bruk av et apparat som bruker 12 kilowatt i 10 minutter i snitt for en time utgjøre 2 kilowatt. Vaskemaskin og oppvaskmaskin bruker gjerne mye effekt i starten og slutten av en vask, men snittet over hele timen er gjerne rundt 1-1,5 kilowatt.
På Min Side kan du se hva dine strømtopper er på ved å se på "effektkurver".