Ved å logge deg på l-nett.no/minside, så kan du se både hvor høye strømtopper du har og når de skjer. Klikk deg inn "Effektkurver", så vil du se hvor mye strøm du bruker samtidig i snitt i timen. Her kan du se de ti tidspunktene med høyest forbruk i ulike måneder. 
Samtidig bruk av strøm kalles effekt og er oppgitt i kilowatt (kW). Hele forbruket du bruker over et døgn, en uke osv. blir oppgitt i kilowatt per time (kWh). 
De aller fleste kunder vil være i de to laveste pristrinnene på kapasitetsledd gjennom hele året.