1. september endres reglene for utbetaling av strømstøtte. Framover blir det betalt ut strømstøtte basert på kraftpris time for time. Når kraftprisen er høyere enn 70 øre/kWh i ditt prisområde vil støtte betales ut. Myndighetene vil publisere informasjon om støttesatsene time for time på sin nettside. Fra 1. januar 2024 endres innslagspunktet til 73 øre/kWh (uten mva).

Fram til 1. september har det vært gjennomsnittlige markedspris i ditt prisområde (NO2) som brukes for beregning av strømstøtte. Staten gir støtte til privathusholdninger når gjennomsnittsprisen overstiger 70 øre/kWh. Fra og med 1. juni 2023 er andelen som dekkes 90 prosent. Støtte blir gitt for forbruk opptil 5000 kWh i måneden. Har du høyere forbruk enn dette en måned, så får du ikke støtte for forbruk over denne grensen. 
Ved månedens slutt vil Norges vassdrags- og energidirektorat beregne ut hva strømstøtten er i øre/kWh for hvert enkelt prisområde, og publiserer det på sin nettside. 

Formel for støttesatsen fram til 1. september 2023:

(gj.snitt områdepris - terskelpris) * komp.grad * mva
(gj.snitt områdepris - 70 øre/kWh) * 0,90 * 1,25

Formel for støttesatsen etter 1. september 2023:

(timespris - terskelpris) * komp.grad * mva
(timespris - 70 øre/kWh) * 0,90 * 1,25

Formel for støttesatsen etter 1. januar 2024:

(timespris - 73 øre/kWh) * 0,90 * 1,25

Ditt forbruk time for time finner du på Min side, prisen ligger på NVE sin side