Det er den gjennomsnittlige markedsprisen i ditt prisområde (NO2) som brukes for beregning av strømstøtte. Staten gir støtte til privathusholdninger når gjennomsnittsprisen overstiger 70 øre/kWh. Fra og med 1. september er andelen som dekkes 90 prosent. Det er satt en grense på 5000 kWh i måneden, så hvis du overstiger grensen får du ikke strømstøtte for det forbruket. 
Ved månedens slutt vil Norges vassdrags- og energidirektorat beregne ut hva strømstøtten er i øre/kWh for hvert enkelt prisområde, og publiserer det på sin nettside. 

Formel for støttesatsen:

(gj.snitt områdepris - terskelpris) * komp.grad * mva

(gj.snitt områdepris - 70 øre/kWh) * 0,90 * 1,25