Dersom du får felles faktura for både strømforbruk og nettleie, så vil du få hele strømstøtten trukket fra på denne fakturaen som et minusbeløp.
Kunder som får egen faktura for nettleie fra Lnett i tillegg til faktura fra sitt strømselskap, får strømstøtte trukket fra på denne fakturaen. Mange kunder vil ha penger til gode siden strømstøtten stort sett utgjør et større beløp enn nettleien for en måned. For at Lnett skal kunne betale ut det beløpet du som kunde har til gode, så trenger vi kontonummer ditt. Du kan gå inn på www.l-nett.no/minside og legge inn kontonummer der. 
Til gode beløp på strømstøtte betales ut etter forfallsdato på faktura.