Formålet med ny nettleie er å jevne ut forbruket slik at forbrukstoppene blir lavere, og vi får utnyttet strømnettet bedre. Strømnettet helt fram til boliger og bedrifter må være bygget for den timen med aller høyest samtidig forbruk. Det er dyrt å grave opp gater og bygge nytt nett, og det er vi alle som betaler for investeringene gjennom nettleien. Ved å redusere de høyeste strømtoppene, så reduserer vi behov for utbygging, og kostnadene for kunder holdes lavest mulig over tid. Samtidig begrenser vi miljøinngrep som følger med nye utbygginger.