I dag er det ledig kapasitet i strømnettet i helg og natt, men det er ventet at dette vil endre seg i framtiden når stadig flere transportmidler, deriblant biler, blir elektrisk og lades på høy effekt. Det er en økning i henvendelser fra kunder som installerer hjemmelader for elbil på inntil 22 kilowatt, og eksisterende strømnett er ikke bygget for dette.   
Det er jevnt forbruk gjennom døgnet som er viktig for å unngå unødvendige investeringer i det lokale strømnettet framover. Dersom strømtopper i helg og natt ikke teller med, så kan vi få nye tidspunkt med høye strømtopper som igjen medfører behov for oppgraderinger av eksempelvis nettstasjoner og kraftledninger i det lokale strømnettet (distribusjonsnettet). Dette er bakgrunnen for at også helg og natt teller med.