Alle som bor i Lnett sitt nettområde betaler nettleie til Lnett. Nettselskapene har monopol på å transportere strøm i sitt område, og du kan ikke velge et annet nettselskap.
Større strømleverandører har inngått avtale med nettselskap slik at de kan fakturere kunder på vegne av nettselskapet. Dette kalles gjennomfakturering. Deres kunder vil da få en felles faktura for både strøm og nettleie.

Dersom ditt strømselskap ikke har en slik avtale om gjennomfakturering med oss, vil du få en strømregning fra din strømleverandør og en regning for nettleie fra oss.