Kunder som ikke har automatisk strømmåler (AMS-måler) blir fakturert ekstra kostnad som følge av manuell måleravlesning. 

Myndighetene har satt krav om at alle strømmålere skal leses av minst en gang i året, og nettselskapet skal sikre at avlesningen er korrekt. Når kunde har automatisk strømmåler, vil korrekt avlesning skje ved at måleren automatisk sender inn informasjon om strømforbruk. Dersom kunde ikke har automatisk strømmåler, må nettselskapet sende ut personell minst en gang i året for manuelt å verifisere at vi har korrekt målerstand.

Kunder som ikke har automatisk måler blir fra 2019 fakturert for merkostnader med å opprettholde et manuelt system for avlesning og fakturering. 

Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, har påpekt at nettselskapene må fordele ekstra kostnadene likt per strømmåler som ikke sender måleravlesning automatisk i sitt område.