Strømnettet må fornyes på grunn av alder og tilstand, og det innebærer store kostnader. Hvis vi ikke fornyer strømnettet vil det bli stadig mer utfordrende å holde en god og stabil strømforsyning fordi det er vanskelig å få tak i anleggsdeler til så gamle anlegg. Langvarige og større strømbrudd vil ha store konsekvenser for samfunnet, så derfor er det viktig at dette arbeidet gjøres. Når vi fornyer økes samtidig kapasiteten, slik at det blir rom for energiomstilling og næringsutvikling. 
Statnett som har ansvaret for å transportere strøm til regioner, må også oppgradere sitt strømnett. Det gjør at den andelen av nettleien som betales videre til Statnett har økt.    
Det er i tillegg en generell prisvekst på materiell som trengs for å vedlikeholde og bygge ut strømnettet, noe som påvirker kostnadene.  

Det er nasjonale forskrifter som er styrende for hvilke kostnader som skal dekkes gjennom nettleien. Disse innebærer at kostnader til drift, vedlikehold og utbygging for å sikre strømforsyningen betales av oss alle. Hvert enkelt nettselskap får en ramme over hvor mye selskapet kan ta inn i inntekter gjennom nettleien. Denne rammen er basert på behov for investeringer og forsvarlig drift. Med store investeringer øker inntektsrammen, og da altså nettleien. 

Lnett forstår at denne økningen kommer i en tid med økte levekostnader. Vi jobber kontinuerlig med tiltak for å holde nettleien vår nede og bransjen jobber både praktisk og politisk med tiltak for å holde faktura for nettleie på et så lavt nivå som mulig.