Den fornyelsen og oppgraderingen som nå gjøres av overordnet strømnett er noe alle kunder vil ha nytte av. Arbeidet må gjøres fordi denne delen av strømnettet ble bygget på 1950-70-tallet, og det er vanskelig å få tak i deler som trengs for å vedlikeholde og rette fil som oppstår. Det øker risikoen for at større områder mister strømmen lenge.  
Overordnet strømnett er det som frakter strømmen fra der kraften produseres og ut til kunder, og trengs for å kunne frakte strømmen videre ut i strømnettet som går i boligfelt helt ut til den enkelte kunde. 

Samfunnet fungerer dårlig uten en stabil og god strømforsyning, og det er akkurat stabil strømforsyning for framtiden som sikres med denne oppgraderingen. Når vi først oppgraderer, så øker vi samtidig kapasiteten i strømnettet slik at det er plass til energiomstillingen fra fossil energi til fornybar energi. Dette kan vi gjøre uten at det gir ekstrakostnader ved å øke spenningsnivået. 

Bedrifter som utløser behov for bygging eller oppgradering av anlegg i strømnettet må betale for dette gjennom anleggsbidrag. Det gjelder både bedrifter som bruker strøm og produsenter som skal levere strøm til nettet. Eksempelvis har vindkraftaktører i vårt område betalt sin andel av strømnettet de trenger.