Hvor stor økningen blir for den enkelte kunde er avhengig av forbruket til kunden. For veldig mange av husholdningskundene, så øker nettleien med mellom 11 til 14 prosent. Lnett forstår at denne økningen kommer i en tid med økte levekostnader. 
 
Det meste av overordnet strømnett i regionen ble bygget på 1950 til -70-tallet, noe som gjør at det er behov for fornyelse mange steder for å unngå at kunder framover mister strømmen oftere og for lengre tid. Lnett er godt i gang med å fornye strømnettet, og investerer nå over en milliard kroner hvert år. De siste fem årene ble det investert fire milliarder kroner i strømnettet i Sør-Rogaland og de neste fem årene vil dette øke til sju milliarder kroner.

Dessverre ser også vi at kostnader for materiell og tjenester øker kraftig, og det gjør at utbyggingsprosjektene blir dyrere enn de var for bare to år siden.  
Vi søker alltid å bygge mest mulig strømnett for pengene, og gjør grundige vurderinger av hvilke prosjekter som må gjennomføres nå, og hvilke som kan utsettes for å unngå større kostnader enn nødvendig.