Når du bruker mindre strøm, så påvirker det nettleien, nærmere forklart energileddet i nettleien, samt elavgiften (forbruksavgiften) som går til staten. Så tiltak du har gjort for å redusere antall kWh strøm du bruker en måned vil også redusere faktura for nettleie. Dersom du ligger i et høyere kapasitetstrinn (over 5 kW), så kan også tiltak som reduserer strømforbruk gjøre at du kommer i et lavere kapasitetstrinn og da betaler mindre hver måned i nettleie.