Det er de tre timene med høyest samtidig forbruk på ulike dager som avgjør hvilket pristrinn på kapasitetsledd du har en måned. Merk at det er gjennomsnittet for hele klokketimen som gjelder. For hver måned nullstilles dette. 
Hva du betaler i kapasitetsledd (fast beløp i måneden) kan altså variere fra måned til måned. På den måten kan du påvirke nettleien i større grad nå, enn før når alle betalte like mye i fast beløp uavhengig av hvor mye de belastet strømnettet. 
Du kan følge med på forbruket ditt via Min side. Der ser du hvilke timer du har høyest forbruk. 
Samtidig viser analyser at mange kunder vil ligge stabilt i samme pristrinn hele året.