Nei, på faktura du mottar for januar vil du betale ut fra den timen i januar der du har høyest strømforbruk (merk at det er gjennomsnittet for timen). Når januar er over, nullstilles dette, slik at du på faktura for februar betaler ut fra høyeste timen i den måneden. 
Hva du betaler i kapasitetsledd (fast beløp i måneden) kan variere fra måned til måned. I så måte kan du påvirke nettleien i større grad enn før når alle betalte like mye i fast beløp uavhengig av hvor mye de belastet strømnettet. Du kan følge med på forbruket ditt via Min side. Der ser du hvilke timer du har høyest forbruk. 
Ny modell for nettleie gjelder fra 1. januar 2022.