Når vi skal finne tidspunkt for planlagt strømstans, så blir det sett på hvilke kunder som blir berørt. Mange privatkunder synes det er greit at strøm blir tatt på dagtid, men for bedrifter, skoler, legekontor osv er andre tidspunkt bedre.

Det er mange hensyn å ta, og det er dessverre ikke mulig å gjøre alle til lags. Vi gjør oppmerksom på at strømstansen kan utgå uten nærmere varsel.