Tips til tiltak for å være forberedt før strømstans:

  • Garasjeporter på strøm virker ikke. Trenger du bil, så kjør den ut før strømstans.
  • Vurder alternativ oppvarming om nødvendig
  • Ikke åpne fryseboks og kjøleskap unødvendig. DSB (Direktoratet for sikkerhet og beredskap) har på sine hjemmesider informasjon som gjelder matvarer.
  • Er du avhengig av mobil bør du gjerne ha tilgang til ekstra batteribank alt kan bil nyttes til ladning og her kan du og lytte på radio
  • Ha klar lommelykt og batterier til den
  • Heiser vil ikke fungere uten strøm
  • De som har behov for strøm 24/7 bør vurdere eget aggregat. Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, skriver på sin nettside at alle virksomheter, som er kritisk avhengig av elektrisitet, må selv ha en egen beredskap for å ivareta behovet for nødstrøm for egne anlegg og funksjoner.
  • • Får du vann fra egen pumpe som går på strøm, kan det være lurt å tappe vann på noen flasker før strømstans.