I Standard vilkår for nettleie og tilknytning står det beskrevet at nettselskapet kan ta strømmen for å få utført nødvendig vedlikehold. Nettselskapet er ikke ansvarlig for skade eller tap som følge av slike planlagte strømstanser.

Myndighetene oppfordrer alle om å sikre egenberedskap dersom de er avhengig av strøm.