Det er ingen begrensning for hvor lite du produserer, men det er satt en maks grense for hvor mye produksjon en plusskunde kan levere inn på strømnettet. Grensen er at maksimal innmatet effekt på strømnettet aldri kan overstige 100 kW.