Det er ingen begrensning for hvor lite du produserer, men det er satt en maks grense for hvor mye produksjon en plusskunde kan levere inn på strømnettet. En plusskunde kan ikke levere mer enn 100 kW inn på strømnettet. 

Dersom produksjonen er så stor at du leverer mer enn 100 kW ut på nettet, er du ikke lenger en plusskunde, men en prosument. Det innebærer at det må betales fastledd for kraften som leveres ut på nettet. Satsen er i 2023 1,36 øre/kWh (ekskl. mva) og betales kun for den kraften som leveres ut på nettet. Du kan fortsatt benytte egenproduksjon til å dekke eget forbruk bak måleren.

Dersom en aktør har produksjon tilknyttet et organisasjonsnummer som overstiger 1 GWh/år skal det søkes omsetningskonsesjon. 

Les mer om solkraft på bygg på nettsiden til NVE