I regelverket defineres en plusskunde på denne måten:

Sluttbruker med forbruk og produksjon bak tilknytningspunkt, hvor innmatet effekt i tilknytningspunktet ikke på noe tidspunkt overstiger 100 kW. En plusskunde kan ikke ha konsesjonspliktig anlegg bak eget tilknytningspunkt eller omsetning bak tilknytningspunktet som krever omsetningskonsesjon.

Dette innebærer i prinsippet at alle kan bli plusskunde og produsere strøm fra for eksempel solcellepanel. Den delen av forbruket som plusskunden får fra egen produksjon betales det ikke nettleie for. Kunde inngår avtale med strømleverandør og selger overskuddsproduksjon som leveres inn i strømnettet.