Da starter Lnett en prosess for å bygge nytt strømnett fram til din bolig / hytte. Det kan ta tid å få nødvendige tillatelser for å bygge nytt strømnett avhengig av hvor omfattende arbeid som må gjøres, samt leveransetid på materiell osv. 
Det er viktig å ikke montere solcelleanlegg før det foreligger godkjennelse fra Lnett. Ved søknad om tilknytning vil du få informasjon om eventuelle tiltak som må gjøres før du kan produsere egen strøm. Du unngår da å ha et anlegg som ikke kan settes i drift når det er installert.