Det er krav om at plusskundeanlegget skal kobles ut automatisk ved strømbrudd eller planlagt utkobling av strøm. Anlegget kan først kobles inn igjen når normal strømforsyning er gjenopprettet. Dette er viktig for at montørene våre kan arbeide sikkert ved feilretting eller planlagt arbeid. 

Plusskunder har ikke krav på betaling for tapt produksjon som følge av strømbrudd eller planlagt utkobling. Dette er hjemlet i nasjonale standard vilkår for nettleie og tilknytning (PDF, 485KB)