Plusskunder betaler ordinær nettleie for netto strømforbruk. Nettleien består av to ledd: et kapasitetsledd per måned og et energiledd. I tillegg betaler du for selve strømforbruket fra valgt strømleverandør. 
En plusskunde betaler ikke nettleie for strøm du produserer og leverer inn til strømnettet. Du får betalt for overskuddsstrøm gjennom et negativt energiledd. Du må gjøre avtale med kraftleverandør om betaling for overskuddsstrøm.