Plusskunder betaler ordinær nettleie for netto strømforbruk. Nettleien består av to ledd: et fastledd og et energiledd. Fastleddet betales per målepunkt. I tillegg betaler du for selve strømforbruket fra valgt strømleverandør. En plusskunde betaler ikke nettleie for strøm du produserer og leverer inn til strømnettet. Du får betalt for overskuddsstrøm gjennom et negativt energiledd. Du må gjøre avtale med kraftleverandør om betaling for overskuddsstrøm.

Det er viktig å være oppmerksom på at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vil innføre effekttariffer i 2021. Dette vil bety at du må forvente at endring i prismodell for nettleie vil gi lavere pris om sommeren enn om vinteren, og høyere pris i timer på døgnet når forbruket er høyt (eksempelvis om morgenene og ettermiddagen). En ny prismodell kan derfor påvirke lønnsomheten ved innvestering i for eksempel solceller.