Målerne måler energiflyt i begge retninger. 

  1. Energiflyten beregnes av summen av alle faser (en bolig har en til tre faser)
  2. Hvis det er mer forbruk av strøm enn produksjon i en av fasene, så blir du beregnet for summen av forbruk minus produksjon. Motsatt dersom du har større produksjon enn forbruk.
  3. I samme time på døgnet kan en ha både forbruk og produksjon. I noen sekunder kan energiflyten sende strøm inn i vårt strømnett (mer produksjon enn du forbruker) og i andre sekunder så flyter strømmen motsatt vei (du bruker mer strøm enn du produserer). 
  4. Sekund for sekund blir du målt i henhold til det som er den faktiske energiflyten i målepunktet. Det vil si at enten registrerer strømmåleren Forbruk A eller Produksjon A-, men de teller ikke samtidig. Brukerveileder for Aidon-måler (PDF, 200KB)