Nei. Hvis du vil levere strøm til andre sluttbrukere eller du produserer så mye strøm at du vil levere over maksimal grense på 100 kW innmatet effekt, så kreves det en annen avtale enn plusskunde. Da må du ha omsetningskonsesjon. Det skilles ikke på type kilde som produserer strøm, kun på hvor mye som produseres.