I prinsippet kan alle kunder i vårt område bli plusskunde. Det er imidlertid viktig at produksjonsanlegg som kobles til vårt strømnett er dimensjonert slik at det ikke påvirker spenningskvaliteten negativt. Det er også viktig at denne type anlegg blir meldt inn til oss via en autorisert elektroinstallatør.