Ja, det stilles tekniske krav til et plusskundeanlegg, slik at disse ikke bidrar til redusert spenningskvalitet i strømnettet. Det er i tillegg krav til at plusskundeanlegget kobles ut automatisk ved strømbrudd eller utkobling av strøm i vårt strømnett, og at det ikke kobles inn igjen før normal strømforsyning er gjenopprettet i vårt strømnett. Dette er viktig for å sikre at montørene våre kan arbeide trygt i strømnettet.

Det er publisert informasjon til elinstallatører slik at de kan sette seg inn i hvilke tekniske retningslinjer som gjelder.