Strømkunder som har vært uten strøm i over 12 timer har krav på kompensasjon fra nettselskapet. Det er nasjonale satser for utbetaling av kompensasjon. Størrelsen på utbetalingen avhenger av hvor lenge strømbruddet varte.