Jordfeil kan oppstå i ulike deler av et elektrisk anlegg eller i tilkoblet elektrisk utstyr som for eksempel komfyr, kaffetrakter, utvendig skjøteledning osv. Slike feil kan komme og gå, og kan derfor være utfordrende å lokalilsere.

Jordfeil oppstår ved feil eller isolasjonssvikt i det elektriske anlegget eller tilknyttet utstyr. Slike feil kan utgjøre stor brann- og berøringsfare. Permanente jordfeil er som oftest forårsaket av feil på kabler, ledninger eller annen fast installasjon, for eksempel ved at en spiker /skrue treffer en ledning. Jordfeil som kommer og går oppstår som regel i tilknyttet utstyr eller elektriske apparater som er sporadisk eller kortvarig i bruk. Jordfeilen er da typisk tilstede kun når utstyret brukes. 

Dersom det oppstår jordfeil i en bolig uten jordfeilbryter, vil jordfeilen kunne bli spredt til naboer som er forsynt fra samme transformator. Dersom du får støt eller merker at det kiler litt ved berøing av vasker, kraner eller elektriske apparater, kan det skyldes jordfeil. Ta snarest kontakt med elektriker. 

Mer informasjon om jordfeil