Fra og med 1. januar 2021 trenger du ikke lengre kontakte oss for å få kompensasjon. Med de nye automatiske strømmålerne har nettselskapene bedre oversikt over blant annet strømbrudd og dette kan automatiseres.

Kompensasjonsordningen har ikke til hensikt å være en erstatningsordning for faktiske kostnader som kundene opplever som følge av redusert leveringskvalitet. Dette reguleres gjennom forbrukervernlovgivningen og privatrettslige avtaler.