Det er nasjonale satser for utbetaling av kompensasjon. Størrelsen på utbetalingen avhenger av hvor lenge strømbruddet varte.

Satsene etter 1. januar 2021: 
a) husholdninger: 500 kroner ved avbrudd på 12 timer, deretter 40 kroner per time
b) fritidsboliger: 125 kroner ved avbrudd på 12 timer, deretter sats på 10 kroner per time

En samlet årlig utbetaling kan ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år. Forventet innbetalt nettleie er: fastledd + forventet årsforbruk i kWh x pris energiledd.