Elektrisk utstyr skal normalt tåle at strømmen blir slått av og på. Ut- og innkobling av strøm vil skje fra tid til annen i forbindelse med for eksempel varslet vedlikehold eller feil i strømnettet. I henhold til "Standardavtale for nettleie og vilkår for tilknytning" paragraf 8-1 er nettselskapet i utgangspunktet ikke ansvarlig for skade etter varslet inn- og utkobling.
Normalt blir planlagt strømstans varslet på SMS flere dager før et arbeid skal utføres. Det er kunden sitt ansvar å sørge for at vi har korrekt kontaktinformasjon slik at varsel kan sendes ut. 

Det kan kreves erstatning dersom kunde har et økonomisk tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen (paragraf 13-1). Dette gjelder likevel ikke dersom nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll. 
For at nettselskapet skal komme i ansvar må det også foreligge en årsakssammenheng mellom feil i strømnettet og skaden. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings- eller kontrollmulighet.