Det er åpnet for at privatkunder kan søke om fritak fra installasjon av automatisk strømmåler (AMS) dersom "installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe". For å få fritak sender du som kunde en skriftlig søknad sammen med dokumentasjon fra lege eller psykolog som bekrefter at kunde har tatt kontakt og gitt uttrykk for frykt eller ubehag som kan knyttes til de nye strømmålerne.

Fritak vil gjelde for egen bolig /fritidsbolig. Det er juridisk eier av kundeforholdet som må sende søknad om fritak. I henhold til regelverket kan personer som har fått fritak ikke kreve at boliger tilhørende naboer, familie eller andre også skal unntas installasjon av ny strømmåler. Kunder som får fritak må betale for de ekstra kostnader dette medfører i forbindelse med manuell jobb Lnett må gjøre for å sikre korrekt informasjon om strømforbruk samt fakturering til denne kundegruppen.

Det er nettselskapet som eier strømmåleren og skal ha tilgang til den for drift og vedlikehold. Dette er beskrevet i standard vilkår for nettleie og tilknytning.  (PDF, 484KB)