Automatisk strømmåler har flere fordeler for deg som kunde og for samfunnet med den elektrifiseringen som pågår. 

  • Strømforbruket i den enkelte bolig / bedrift leses av automatisk og informasjon sendes til nettselskapet. 
  • Mer eksakt strømregning siden du betaler det strømmen koster akkurat på den tiden du bruker den.
  • Bedre oversikt over strømforbruket siden du kan se hva du bruker hver dag
  • Strømbrudd kan på sikt varsles automatisk til deg som kunde og til vår driftssentral, og det bidrar til raskere feilretting. I dag er det bare de store feilene som varsles automatisk.
  • Strømmålerne kan gi informasjon om det er jordfeil i elektrisk anlegg og kan måle spenning uten å måtte sette opp ekstra utstyr. 
  • Måler også produksjon for dem som vil produsere egen strøm.
  • Gir nettselskap godt informasjon om hvordan forbruket er i et område, som er nyttig for å kunne vurdere ledig kapasitet i strømnettet