HAN-porten (Home Area Network) er et grensesnitt som kan gi kunder tilgang til relevant informasjon om eget forbruk. Det er ventet at ulike tjenesteleverandører vil levere tjenester basert på data fra denne HAN-porten (Lnett vil ikke gjøre dette). Kunder bestemmer selv om de vil ta i bruk denne type tjenester, og kontakter da sitt nettselskap og ber dem åpne HAN-porten.

Norsk Elektroteknisk komite, NEK, har laget en webside hvor du finner mer informasjon om HAN-porten. 

Når du åpner HAN-port overtar du ansvaret for at ingen uvedkommende får tilgang til informasjon om ditt strømforbruk via HAN-porten. Dersom strømmåler står i felles trappeoppgang, felles teknisk rom eller i utendørs målerskap må du sikre dette med lås.

Du kan åpne HAN-port på din strømmåler ved å gå inn på Min Side og be om åpning. Husk å huke av for samtykke. 

Her finner du ytterligere informasjon om HAN-port (Aidon-målere).