Alle målere som Lnett installerer er testet og godkjent etter Europeisk direktiv og norske forskrifter. Mer informasjon om forskriftskrav til strømmålere er på nettsiden Lovdata. (FOR 2007-12-28 nr 1753). 

​I tillegg er det gjort en sluttkontroll på nye strømmålere før de installeres.Det blir også foretatt stikkprøvekontroller etter at strømmålere er installert hvor blant annet krav til nøyaktig måling blir kontrollert. 

Du som kunde kan kreve å få måleutstyr kontrollert. Den som ønsker en slik kontroll må selv dekke kostnadene forbundet med dette. Egenandelen er for tiden 2500 kroner. Dersom kontrollen viser måleavvik større enn det som tillates i henhold til forskriftskrav, vil nettselskapet betale kostnaden. Kontrollen blir gjennomført hos et uavhengig laboratorium som er godkjent av Justervesenet.