All informasjon som sendes fra strømmåleren til nettselskapet er kryptert. Nettselskapet er underlagt de samme strenge reglene som banker når det gjelder personvern og datasikkerhet.  

Ingen utenforstående får tilgang til data fra strømmåleren hvis ikke du som kunde gir fullmakt til det. Nettselskapet bruker kun informasjonen til å gi korrekt faktura og til drift og vedlikehold av strømnettet.

Myndighetene har satt krav om at de nye strømmålerne skal ha et åpent grensesnitt, en HAN-utgang, som gjør det mulig for kommersielle aktører å tilby tjenester der data fra strømmåleren benyttes. Denne HAN-utgangen er sperret og blir ikke åpnet med mindre du som kunde kontakter nettselskapet og får den åpnet.