Lnett AS er tilknyttet Elklagenemda som er etablert av energibedriftene og Forbrukerrådet i fellesskap. Dersom det oppstår en konflikt som ikke løses direkte mellom deg som kunde og Lnett AS som selskap, har du adgang til å klage til Elklagenemda. Nemnda behandler kun klager som springer ut fra kontraktsforhold mellom energiselskap og forbrukere. Dette innebærer at klager fra næringskunder ikke blir behandlet i nemda.

NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat behandler klager på eksempelvis leveringskvalitet, leverandørskifte, måling, nettleie og anleggsbidrag.  

Ved strømbrudd over 12 timer får husholdninger og fritidsboliger kompensasjon etter nasjonale satser, og dette blir automatisk godskrevet din faktura. Her kan du lese mer om retningslinjene for kompensasjon. 

I utgangspunktet skal elektronisk utstyr tåle et strømbrudd eller planlagt strømstans. Ved ordinære strømbrudd og strømstanser er det ikke grunnlag for å kreve erstatning for utstyr som det likevel oppstår feil på. I spesielle tilfeller kan det være andre forhold som gjør at kunder kan ha krav på erstatning. Dersom dette gjelder din sak, ber vi om at skjema for erstatning blir benyttet. 

SØKNAD OM ERSTATNING ETTER FEIL