Normalt bestiller vi inn entreprenør som utfører gravearbeid i forbindelse med bygging av våre anlegg. Gravearbeid kan bestilles av tiltakshaver / kunde dersom det er avtale med oss. 

Dersom kunde/tiltakshaver ønsker å kontrahere eller utføre gravearbeidet selv, så er det visse forutsetninger som må være oppfylt. Du finner mer informasjon om forutsetninger, krav som stilles ved gravearbeid og hvilke graveentreprenører som er godkjent for arbeid i denne linken.