Kundenummer
Ditt åttesifrede nummer hjelper oss å entydig identifisere deg. Det er fint om du har kundenummeret tilgjengelig når du kontakter oss. 

Målepunkt-ID
Dette er et unikt nummer som identifiserer ditt anlegg. Du trenger målepunkt-ID dersom du skal bytte strømleverandør. 

Leveringspunkt
Her står adressen til den strømmåleren som fakturaen gjelder for. 

Målernummer
Dette nummeret finner du på strømmåleren i ditt strømskap / sikringsskap. 

Nettleie
Nettleie er delt inn i energiledd (etter forbruk, øre/kWh), fastbeløp og forbruksavgift på faktura. Både fastledd og energiledd betales på etterskudd for forrige periode. 

Informasjonen under gjelder kun for de som får sluttfaktura fra oss

Betalingsfrist
Dersom du betaler faktura etter dato for betalingsfrist, så må du betale renter som legges til på neste faktura. Ønsker du å utsette betaling kan du logge inn på MinSide og be om betalingsutsettelse. Ta kontakt med vårt kundesenter dersom du trenger å dele opp faktura. 

Kontonummer
Alle innbetalinger skal betales til kontonummer 3207 30 70464. Du må bruke KID-nummer ved innbetaling.