Det er flere begreper på fakturaen som er spesielle for nettselskapet. For å gjøre det enklere for deg har vi samlet en oversikt over begrepene i dette dokumentet.