Dersom du skal bruke gravemaskin, sprede gjødsel eller gjøre annet anleggsarbeid nærmere luftlinje enn 30 meter må du bestille en Nær Ved Avtale hos Lnett.

Avtalen som inngås er tidsbestemt og gjelder utstyret som brukes. Det betyr at det ikke er nødvendig å bestille en ny avtale hver gang samme maskin og utstyr e.l. skal brukes.