Regler for hva som regnes for å være "Nær ved"

  • Nærmere høyspentlinjer (luft) enn 25 meter
  • Nærmere høyspentkabler (sjø, bakke) enn 3 meter.
  • Nærmere gassrør enn 6 meter.
  • Nærmere rør for fjernvarme enn 3 meter.
  • Nærmere rør for fjernkjøling enn 3 meter.
  • Ved sprenging er det nærmere enn 25 meter for alle type rør eller kabler.


Arbeider du med gjødselspreder må avstanden økes betraktelig alt etter spredelengde. Se mer informasjon under "Arbeid i landbruket".