Regler for hva som regnes for å være "Nær ved"

  • Nærmere luftlinjer enn 30 meter
  • Nærmere 50 kV og 132 kV høyspentkabler (sjø, bakke) enn 3 meter.
  • Nærmere gassrør enn 6 meter.
  • Nærmere rør for fjernvarme enn 3 meter.
  • Nærmere rør for fjernkjøling enn 3 meter.
  • Ved sprenging er det nærmere enn 10 meter for alle type rør


Arbeider du med gjødselspreder må avstanden økes betraktelig alt etter spredelengde. Se mer informasjon under "Arbeid i landbruket".