Dersom du planlegger å arbeide nær våre kraftlinjer eller anlegg må du sende inn skjema for Nær-ved-avtale. Vi vil vurdere behov for sikkerhetstiltak og gi nødvendige instrukser og informasjon til den som skal utføre arbeidet. Arbeidet må ikke starte opp før alle sikkerhetstiltak er på plass. 

Her bestiller du Nær Ved Avtale.