Det er i utgangspunktet ikke nødvendig å få ny nær-ved-avtale hver gang du skal spre gjødsel eller kjøre vanningsanlegg. Når du konttakter oss, kan du få en nær-ved-avtale som går innenfor et gitt tidsrom. Men det er svært viktig at du tar nødvendige hensyn til sikker avstand hver gang du benytter maskinene.