Det er i utgangspunktet ikke nødvendig å inngå ny Nær Ved Avtale hver gang du skal spre gjødsel, kjøre vanningsanlegg eller grave med samme maskin i et tidsavgrenset prosjekt. Når du kontakter oss, kan du få en Nær Ved Avtale som gjelder innenfor et gitt tidsrom. Det er svært viktig at du tar nødvendige hensyn til sikker avstand hver gang du benytter maskinene.