• Vurder om du kan grave andre steder

  • Er du privatperson, så vurder om du skal benytte en profesjonell graveentreprenør som har erfaring med graving nær kabler.

  • Vis aktsomhet ved graving i området. Kablene kan ligge grunt og kan bli skadet og forårsake farlige situasjoner ved graving.

  • Bestill evt en kabelpåvising for å få markert trasé på bakken.

  • Dersom trasé med for eksempel strømkabler ligger nært der du skal arbeide, så må du inngå Nær Ved Avtale (NVA-avtale).