For en gjennomsnittlig kunde med et årlig forbruk på 20.000 kWh vil nettleien øke med rundt 125 kroner måneden. En kunde med like stort årsforbruk, men som er i laveste pristrinn på kapasitetsledd får en økning på 55 kroner i måneden. Det er 4,5 år siden sist gang Lnett økte prisene for privatkunder.

Strengt regulert
Nettselskapene i Norge er strengt regulert av lover og forskrifter. Hvert år får nettselskapet en inntektsramme av myndighetene som sier hva selskapet totalt kan ta inn gjennom nettleien. Inntektsrammen skal dekke drift, vedlikehold, nettap samt utbygging av nytt strømnett. Nettselskapene fastsetter pris på nettleie innenfor denne rammen.  

Når strøm transporteres fra der den produseres og fram til kunder, så går noe av energien tapt på veien og det kalles nettap. Denne mengden strøm må nettselskapet kjøpe  til markedspris. Når strømprisen øker, så øker også kostnadene med nettapet. I henhold til regelverket skal disse kostnadene dekkes inn gjennom nettleien.

Nødvendige investeringer

Regionalnettet, «fylkesveiene i strømnettet» ble bygget ut for 50-70 år siden, og er modent for utskiftning. Investeringene som nå gjøres bidrar til at vi kan fortsatt ha en god og stabil strømforsyning i Sør-Rogaland. Uten en fornyelse vil risikoen for langvarige strømbrudd øke år for år.
Når vi først bygger ut, så sørger vi for at vi bygger med kapasitet for framtidig vekst slik at vi eksempelvis sikrer mulighet for etablering av ny industri i vårt område. Investeringer i nytt strømnett skal også dekkes inn via nettleien. Lnett jobber kontinuerlig med å holde investeringskostnadene så lave som mulig, for å ikke øke nettleien mer enn nødvendig. 
Ny modell for nettleie skal bidra til å jevne ut forbruket slik at vi reduserer behov for dyre investeringer til oppgradering av distribusjonsnettet, «sideveiene i strømnettet», før anlegget har nådd sin levetid. Det er dyrt å grave ned nye kabler i for eksempel boligfelt eller sette opp nye anlegg i strømnettet.


Nettselskapets viktigste jobb er å ha et strømnett som leverer stabil og god strømforsyning til kunder uten mange avbrudd.